مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

مواد شیمیایی به دو دسته مواد صنعتی و مواد آزمایشگاهی تقسیم بندی می شوند. موادی را که به صورت اختصاصی در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار میدهند مواد شیمیایی آزمایشگاهی می نامند. مواد صنعتی و آزمایشگاهی به لحاظ گرید و خلوص متفاوت می باشند. مواد شیمیایی آزمایشگاهی در گرید های مختلف شامل Extra pure, GR, ACS, HPLC, GC, BioChemistry طبقه بندی و تولید می شوند. انواع مواد شیمیایی قابل ارائه توسط شرکت کارن پژوه سپنتا،  از کمپانی های معتبر دنیا شامل موارد زیر می باشند:

 

  • معرف ها
  • انواع حلال ها ، اسیدها و بازها
  • کارل فیشرها
  • تیترازول ها
  • مواد صنعتی مصرفی