تجهیزات تست غیر مخرب

تجهیزات تخصصی : تجهیزات تست غیر مخرب (NDT)

تست‌های غیر مخرب شکلی از آزمون مواد یا قطعات است که مواد آزمایش شده در فرآیند تست از بین نمی‌روند. بنابراین در این روش کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برخی موارد ممکن است نیاز به روش‌های تست کامل باشد که ممکن است باعث تغییر دائمی یا آسیب شود. انجام تست‌های غیرمخرب می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری پروژه شود. روش های زیادی برای تست های غیرمخرب وجود دارد که عبارتند از روش بازرسی چشمی (VT)، بازرسی با استفاده از ذرات مغناطیسی (MT)، بازرسی توسط مایع نافذ (PT)، تست رادیوگرافی (RT)، تست به روش التراسونیک (UT).

برای این منظور شرکت کارن پژوه سپنتا به رغم تحریم های موجود، بیشترین توان خود را جهت تامین انواع دستگاه های صافی سنج، عیب یاب ها و ضخامت سنح های التراسونیک ،سختی سنج، ویدئواسکوپ و تجهیزات و قطعات مصرفی …  بکار گرفته است.