سکوبندی آزمایشگاه ها

سکوبندی آزمایشگاه ها

 

مرحله سکوبندی یکی از مهمترین مراحل تجهیز یک آزمایشگاه می باشد. شرکت کارن پژوه سپنتا با توجه به  اصول ایمنی، فنی و زیبایی، استاندارد های آزمایشگاهی و همچنین فضای مجموعه مشتریان، آمادگی خود را جهت انجام پروژه های سکوبندی در حوزه های پتروشیمی، داروسازی، دانشگاهی، تحقیقاتی، مواد غذایی و دیگر صنایع اعلام میدارد.